Soegiono,S.Kom,MM 

Tempat Tanggal Lahir: Sidoarjo, 02 Februari 1972
Status Pegawai: GTY
Pendidikan: S1
TMT Tugas Disini: 2008
TH SK Terakhir: 2023
Masa Kerja: 13
Jabatan: Bendahara
Agama: Islam
Alamat Rumah: Jl Teuku Umar gang 1, No 4
No. HP: 085 235 748 627
Periode Akhir SK: 2026
No. KTA: 13241102305